Shapeshiften? 3 succes-tips voor changemakers

Als ik changemakers met serieuze plannen 1 tip mag geven dan is het deze: Neem een jaar (ofzo) de kans om te SPELEN! Inmiddels is het best een bekend (en beproefd) concept om de dagelijkse gang van zaken te onderbreken om een tijdje te 'spelen'. Je kent vast wel een student die een gap year heeft gehad of een collega die een sabbatical nam. Om te reizen, een boek te schrijven of te bezinnen. Maar hoe zorg je nu dat jouw 'spelen' een duurzame verandering teweeg brengt? En hoe zijn de inzichten uit het systemisch werk waardevol voor jouw verander-proces?

Spelen is behulpzaam voor nieuwe plannen in allerlei situaties; in het ondernemerschap, in een relatie, verandering van werk, verhuizing naar het buitenland, etc. Als jij een verandering teweeg wil brengen in jouw leven en je wil dat dit een echte Shapeshift (= een innerlijke verandering resulterend in een duurzame nieuwe vorm) zal zijn, creëer dan een speelveld voor jezelf. Hoe?

  • Zeg volmondig JA tegen je nieuwe uitdaging. (Is dit lastig voor je? Wordt jouw JA al snel een "Ja máár......"? Of zeg je wel JA, maar toch net niet helemaal? Onderzoek dan allereerst welke beperkende overtuigingen je tegenhouden.)

  • Bepaal de kaders waarbinnen je jezelf de speelruimte cadeau geeft. Wees heel specifiek! (Heb je moeite met begrenzing, bv met het benoemen van een specifieke einddatum? Of timmer je juist het hele speelveld potdicht door meteen allerlei doelen en voorwaarden te stellen? Wil je vooral spelen? Of wil je een duurzame verandering ~ een Shapeshift ~ realiseren?)

  • Maak een top 3 van dingen die je aan het eind van jouw speeltijd helder wil hebben. (Word ik blij van dit nieuwe pad? Is input en output / geven en ontvangen in evenwicht? Krijg ik er energie van? Brandt mijn innerlijk vuur nog even sterk voor deze uitdaging, dit nieuwe pad? Ervaar ik aanmoediging / steun vanuit de buitenwereld? Etc.)

Met deze voorbereiding creëer je als het ware je eigen speelruimte: de kaders waarbinnen jij het avontuur aangaat. Waarom is dit belangrijk? Omdat een JA veel energie genereert en het is aan jou om die energie te 'richten'. Dat is het leiderschap dat van jou als changemaker gevraagd wordt.#1 JA zeggen = leiderschap nemen


Als je JA zegt betekent het óók dat je leiderschap moet gaan nemen. Zeker voor changemakers (= de mensen die niet de gebaande paden gaan) is het belangrijk om te weten hoe je een speelveld creëert voor jezelf. Ga maar eens na: als je naar school gaat of in loondienst bent dan zijn er veel kaders al voor jou bepaald: werktijden, vakantiedagen, inkomen, etc. Als je voor een verandering staat of bv zelfstandig ondernemer bent zullen veel van die vaste waarden wegvallen. Dat geeft ruimte én het kan ervoor zorgen dat jouw energie versnippert. Hetzelfde geldt voor veranderingen in je privé-leven: als je uit een vaste relatie stapt of je kinderen gaan uit huis zul je nieuwe ruimte ervaren én je tegelijkertijd een beetje stuurloos voelen omdat bepaalde kaders wegvallen.


JA zeggen betekent dat je de verandering aangaat.

Leiderschap nemen betekent dat je jezelf begeleidt in dit proces.


#2 Het gebaande pad verlaten = zelf kaders stellen


Soms verlaten we noodgedwongen het gebaande pad (bv bij ontslag, scheiding, ziekte of afscheid van een geliefde), maar als changemaker kies je ook vaak zelf voor verandering. Je beslist om die stuwkracht van binnenuit te volgen en JA te zeggen tegen verandering, óók als je nog niet precies weet wat die verandering je gaat opleveren. Om jouw dappere JA kracht bij te zetten en jouw nieuwe plannen een goede kans van slagen te geven helpt het als je kaders bepaalt voor jezelf. Juist deze kaders zorgen ervoor dat je veilig en vrij kan SPELEN. Je kunt het vergelijken met een kindje dat zichzelf en de wereld aan het ontdekken is: je moedigt het kind aan zichzelf te ontwikkelen én je zorgt voor een veilige, begrensde omgeving. Zoals je voor het kindje zorgt, kun je ook voor jezelf zorgen.


Welke kaders dienen jouw speelruimte?


#3 Intentie zetten = de toekomst verwelkomen


Door je intentie te zetten en voor jezelf te benoemen wat je wil bereiken, betrek je de toekomst bij je plannen. Stel je een tijdslijn voor en zie je top-3 vragen/intenties aan het eind oplichten. Dit geeft je richting en helpt je speelruimte goed te benutten. De kans is groot dat je al veel eerder dan verwacht een antwoord hebt op je vragen. Zie dit als een bevestiging dat je goed op weg bent! En gebruik het als een aanmoediging om opnieuw af te stemmen en nieuwe intenties te zetten.


Welke richting geef jij aan jouw creatie-energie?

 

Systemische inzichten


Zodra je #1 JA hebt gezegd tegen jouw uitdaging, #2 de kaders waarbinnen je gaat spelen hebt bepaald en #3 je intentie duidelijk hebt benoemd, gaat jouw Shapeshift pas echt beginnen!

"Een Shapeshift is een innerlijke transformatie (shift) die doorwerkt in de uiterlijke vorm (shape)." (Jolijn)

Jouw hele systeem zal gaan reageren op de aanstaande verandering. Dit kan een enerverende periode zijn, omdat er meestal 'tegengestelde krachten' werkzaam zijn. Enerzijds voel je je gesteund en gesterkt door de stuwkracht die de verandering in gang zet (= de evolutionaire kracht die door jou heen wil werken). Anderzijds kun je ervaren dat je obstakels tegenkomt, tegenwerking krijgt, in oude patronen vervalt of simpelweg twijfels hebt over de nieuwe weg die je bent ingeslagen (= familie- en/of systeemgeweten dat opspeelt).


SYSTEMISCH:

Het systemisch werk geeft inzicht in verschillende 'gewetens' die een rol spelen bij keuze processen en in periodes van verandering. Het familiegeweten speelt vaak op wanneer een changemaker dingen 'anders wil gaan doen'. Het familiegeweten is een GROEPSGEWETEN en wil het individu behoeden voor het 'buiten de groep komen staan'. Helaas gebeurt dit vaak vanuit oude waardes en normen die ontstaan zijn onder invloed van bv religie, oorlog, intergenerationeel trauma en overlevingsstrategiëen. Dit clasht met de verlangens van de changemaker om zijn/haar eigen pad te gaan en zich vrij te maken van oude, beperkende patronen.


Als systemisch coach kijk ik waar je initiële verlangen (naar verandering) vandaan komt, welke obstakels je weg versperren en waar de wortel hiervan zit. Daar, bij die wortel, is de plek om een Shapeshift te realiseren. Wanneer de INNERLIJKE transformatie (shift) voorafgaat aan de UITERLIJKE verandering (shape) zal het hele proces makkelijker en moeitelozer verlopen, en de verandering zal duurzaam zijn.


Een VERLANGEN is de innerlijke stuwkracht die verandering in gang zet. Het opent een pad van persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Het breken met oude, beperkende patronen en het helen van onopgeloste pijn en verdriet is onderdeel van dit pad.


SYSTEMISCH:

Waar het groepsgeweten gericht is op overleving van het individu ('zorg dat je bij de groep blijft horen') is het zogenaamde 'collectieve geweten' gericht op het voortleven van het grotere geheel, het systeem. Van de beperkende patronen die voortkomen vanuit het groepsgeweten zijn we ons vaak wel bewust ('zo ging het er in onze familie aan toe, maar ik wil het anders'). Echter, de invloed van het collectieve geweten, het SYSTEEMGEWETEN, is vaak op een onbewuste laag. Een systeem wil compleet zijn, wil lege plekken vullen en dit zorgt ervoor dat individuen soms op 'de verkeerde plek' terecht komen. Het systemisch werk legt deze verwarring bloot waardoor het individu de eigen plek kan innemen en van hieruit vrij kan bewegen.

Het verlangen van de changemaker wordt vaak gevoed door het EVOLUTIONAIR GEWETEN. Dit geweten, deze stuwkracht, zorgt ervoor dat samenlevingen in hun geheel zich ontwikkelen. Dit is waar jij als changemaker bijdraagt aan het grotere geheel en dit is wat jou aanmoedigt om 'het anders te doen'. Het is van belang om de obstakels die je hierbij tegenkomt, vanuit bewuste en onbewuste gewetensbezwaren, te transformeren. Dit is waarom ik aanraad om SPEELRUIMTE te nemen. Ruimte waarin de verandering vorm kan krijgen. Ruimte waarin jij jezelf kan ontwikkelen en je pad vrij kan maken. Ruimte om zélf helemaal klaar te worden voor de verandering, zodat 'ie duurzaam kan zijn.

Kan ik als systemisch coach iets betekenen voor jouw Shapeshift? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Een telefonische of schriftelijke kennismaking is altijd gratis. Welkom!


Jolijn

06-10331978

jolijn@shapeshift.today


Zelf ervaren?